Home
 
About Me
Concerts
Press
Compositions
Score samples
Audio/Video
Cookie info
 
 
Contact Information  
« back

De Noordewind

Première: Slotconcert Kurt Thomas Cursus 14 juli 2012, Utrecht, Jacobikerk
'De Noordewind' (voor koor en 2 accordeons) werd geschreven ter gelegenheid van de Kurt Thomas Cursus Utrecht 2012, in opdracht van Stichting Kunstfactor en de Kurt Thomas Cursus. Het werk is gebaseerd op het gedicht 'De Noordewind' van Frederik van Eeden.De Noordewind

De wind waait hoog en kent de mensen niet

Hoog wil ik stijgen met de Noordewind,
boven 't gerucht der stemmen - boven 't licht
der volle straten. Weg! het warm gewoel
de weke druk van mensen om mij heen!

Ik wil eens vrij zijn, eens oneindig vrij,
dat er geen liefde en lachen om mij is,
geen zoete stem, geen blik van vrienden-ogen,
geen weekheid en geen weemoed en geen lust.

'k Wil eenzaam stijgen in de Noordewind,
die in de kille nacht gestadig waait
groot en onwetend.
Stijgend wil ik neerzien
met koude blik en onbewogen mond
op wat voor eeuwig wegzinkt onder mij.

En als de passies, die 'k heb liefgehad,
zich aan mijn kleedren hechten en 't gelaat
met schreien heffen en mij angstig vragen,
hen niet alleen te laten in de nacht...

dan zal ik zwijgend hun gekromde handen
losmaken van mijn kleed, -en als zij vallen
zal ik niet sidd'ren bij de doffe slag...

maar zingend rijzen in de koude nacht.